Stucco Sp. z o.o.
80-297 Banino, Dąbrowa 5A
woj. pomorskie


tel.: +48 (58) 6600020
fax.: +48 (58) 6295972
e-mail:
stucco@stucco.com.pl

 

Strona główna

Nasze przedsiębiorstwo istnieje od 1995 r. W 2001 r. zostało wniesione aportem do spółki pod nazwą STUCCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie k. Gdyni, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gdańsku z kapitałem zakładowym 1.600.000 zł (wpłacony).  Specjalizujemy się w generalnym, kompleksowym wykonawstwie robót elewacyjnych, a w szczególności w docieplaniu ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą oraz metodą wentylowaną.

Wykonujemy elewacje BSO z wykończeniem tynkami szlachetnymi, tynkami imitującymi drewno i kamień, płytkami klinkierowymi oraz kamiennymi. Wdrożyliśmy również systemy elewacyjne wentylowane z okładzinami np. Reynobond, Alucobond, HPL, Euronit. Wykonujemy także prace tynkarskie wewnętrzne oraz malarskie. Stosujemy technologie i materiały firm renomowanych na rynku europejskim. Wdrażamy najnowsze technologie w wykonawstwie elewacji.

Dysponujemy fachowym personelem, niezbędnym sprzętem, transportem i zapleczem magazynowym. Stosujemy surowy system wewnętrznej kontroli jakości dzięki czemu gwarantujemy wysoką jakość i estetykę naszych realizacji. Do bezpośredniego wykonywania prac wykorzystujemy sprawdzony zespół naszych długoletnich pracowników. Aktualnie firma zatrudnia 110 osób na umowę o pracę.

Jakość na miarę Twoich oczekiwań to nie pusty slogan reklamowy, lecz konkretna informacja o rzetelności naszej firmy.

 

 

Informacja

 

Zarządy spółek: „STUCCO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie (adres: Dąbrowa 5A, 80-297 Banino), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000009598, posługującej się numerem NIP: 586-206-43-25, numerem REGON: 192523750 („Spółka Przejmująca”) oraz
STUCCO-RUSZTOWANIA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie (adres: Dąbrowa 5A, 80-297 Banino), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000309526, posługującej się numerem NIP: 586-222-06-47, numerem REGON: 220640315 („Spółka Przejmowana”), informują, że w dniu 29 listopada 2019 roku uzgodniły Plan Połączenia powyżej wskazanych spółek, który, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej o adresie: stucco.com.pl oraz Spółki Przejmowanej o adresie: www.stuccorusztowania.com.pl.

Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami.

 

Do pobrania:    Plan Połączenia wraz z załącznikami